Udruga Arx Novum

Udruga Arx Novum osnovana je 2016. godine u želji da pridonese boljem poznavanju i prezentaciji manje poznate kulturne i prirodne baštine Hrvatske te pomogne njenom očuvanju.  Svjesna da manjak svijesti o važnosti očuvanja baštine i njenim potencijalima nerijetko vodi ka nepovratnoj devastaciji, Udruga svojim djelovanjem nastoji promijeniti percepciju baštine kao nečeg “beskorisnog” i “nepraktičnog”. Ovakva je percepcija posebice prisutna u slabije razvijenim ruralnim sredinama koje vape za sadržajima koji bi omogućili njihovu (gospodarsku) revitalizaciju, a upravo baština i autentičnost življenja posjeduju potencijal koji tome može pridonijeti. Zbog toga Udruga promiče percepciju baštine kao pokretača razvoja (posebice raznih grana turizma) u nadi da će na taj način pridonijeti njezinom boljem vrednovanju i očuvanju za buduće naraštaje te potaknuti revitalizaciju krajeva posebno pogođenih ekonomskim raseljavanjem stanovništva. Individualni pristup i terensko prikupljanje podataka te stvaranje vlastite podatkovne baze i fotografija, koje služe kao svojevrsni zapis i dokument vremena, nešto je čime se Udruga posebice ponosi. Njihovom obradom i prezentacijom znanstveno-popularnim, zanimljivim i poučnim jezikom kroz kratke dokumentarne filmove, edukativne radionice te autorske tekstove popraćene originalnim ilustracijama i fotografijama, nastoji se pridonijeti popularizaciji materijalne i nematerijalne baštine, kako u lokalnoj, tako i u široj zajednici. Udruga kroz projekte usko surađuje s tijelima lokalne samouprave, Turističkim zajednicama, KUDovima, raznim stručnjacima, relevantnim Udrugama, no osobito se ponosi što u svojim dokumentacijskim procesima veliku važnost pridaje lokalnom stanovništvu, posebice starijim stanovnicima ruralnih područja Hrvatske, koje uključuje u svoje aktivnosti. Kroz djelovanje Udruge, njihova dragocjena znanja i iskustva nastoje se spasiti od zaborava i sačuvati za buduće naraštaje. Materijali proizašli iz projekata i aktivnosti udruge od velike su pomoći lokalnim Turističkim zajednicama, tijelima lokalne samouprave, KUD-ovima, obrazovnim ustanovama te raznim stručnjacima i entuzijastima u boljem razumijevanju pojedinih aspekata baštine i smjernicama za bolju prezentaciju.

Udrugu i projekte vode stručne osobe s višegodišnjim iskustvom u arheologiji, turizmu i poduzetničkom menadžmentu, grafičkom dizajnu i ilustraciji, tradicijskoj glazbi, rekreativnim sportovima te s posebnim senzibilitetom prema tradicijskim znanjima i vještinama. Kroz svoje projekte udruga potiče interdisciplinarnost i cjelovit pristup koji promiče održivi razvoj. Udruga Arx Novum ponosna je na svoje projekte i suradnje diljem Hrvatske, posebice na oplemenjivanju pješačkih staza edukativnim sadržajem, svojom izdavačkom djelatnosti u vidu monografija i vodiča te kreiranju kratkih dokumentarnih filmova na temu očuvanja tradicionalnih znanja. Projektima koji se nalaze u zonama miješanog etniciteta nastoji poticati međugeneracijski i međukulturni dijalog. Udruga također pruža konzultacije u svezi revitalizacije prostora i turističkog razvoja na osnovu kulturne i prirodne baštine, pomaže pri odabiru atraktivnih lokacija za poučne staze i info-table, njihovom oblikovanju i sadržaju te u svim drugim aspektima vezanim uz baštinu.

Fotografije:

Slika 1: Zračni snimak plesa na gumnu u selu Grujini (Općina Primošten) nastao u sklopu projekta “Primoštenska gumna u prošlosti i sadašnjosti” (autorica fotografije: Kristina Gwirtzman)
Slika 2: Udruga Arx Novum zaslužna je za otkrivanje dotad nepoznatog arheološkog lokaliteta Grlić-Crnoselci i najstarijeg gumna u Primoštenu (autorica fotografije: Kristina Gwirtzman)
Slika 3: Udruga Arx Novum osmislila je tekstove i dizajnirala poučni sadržaj u vidu edukativnih ploča za  šetnicu na poluotoku Oštrica u Grebaštici

Web stranica: https://arxnovum.wixsite.com/website
Facebook stranica:  https://www.facebook.com/ArxNovum/

Novosti

Zašto nos bude začepljen?

Začepljenje nosa može biti uzrokovano različitim faktorima, uključujući prehladu, alergije, sinusne infekcije, iritaciju sluznice ili strane tijela u nosu. Ova pojava može otežati disanje i

Utjecaj oglašavanja na ponašanje potrošača

Oglašavanje je neizostavan dio suvremenog svijeta potrošačkog društva. Ono oblikuje naše stavove, želje i ponašanje na načine koji često nismo ni svjesni. Kroz različite marketinške

Stvaranje potencijalnih klijenata

Stvaranje potencijalnih klijenata, poznato i kao generiranje leadova, ključni je proces u svakom poslovnom okruženju. To je zapravo prvi korak u prodajnom ciklusu gdje se