Udruga mladih za promicanje aktivizma “Aktivist”

Udruga mladih za promicanje aktivizma “Aktivist” je nevladina organizacija koja okuplja 30-ak članova, a kroz organizaciju društveno-kulturnih aktivnosti (knjižnica, radionice, predavanja, izložbe, predstave, koncerti, javne rasprave, radne akcije, druženja) potiče volontiranje, humanitarni rad i razvoj aktivnog građanstva.

Kroz volonterski rad i organizaciju koncerata, društvenih večeri, razmjene robe, buvljaka, ekoloških akcija, čitaonica, knjižnice te akcija „Food not bombs“, Aktivist teži jačanju lokalne kulturne i subkulturne scene, zaštiti ljudskih i životinjskih prava te potiče kreativan i kvalitetan angažman mladih.Uz veličanje vrijednosti kao što su humanost, solidarnost, ekološka osviještenost i poštivanje različitosti, Udruga podržava slobodarske ideje, građanske inicijative i izgradnju autonomnog civilnog društva putem nenasilnih metoda.

Aktivist je član Koalicije udruga mladih i Platforme Doma mladih, a njegovi članovi sudjeluju u provedbi programa kluba Kocka.

Više: web, facebook, instagram.Dobra strana Hrvatske