Udruga invalida rada Zagreba (UIR Zagreba)

Udruga invalida rada Zagreba (UIR Zagreba) osnovana je 1966. godine s ciljem aktivnog sudjelovanja u društvenoj i individualnoj skrbi za invalide rada i ostale osobe s invaliditetom i s ciljem
doprinosa zaštiti i unapređenju socijalnog, zdravstvenog, gospodarskog i pravnog položaja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom. UIR Zagreba djeluje na području grada Zagreba i Zagrebačke županije s ciljem poboljšanja kvalitete života i pružanja pomoći i potrebne skrbi invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom.

Članom UIR Zagreba može postati svaka osoba na temelju Rješenja o invalidskoj mirovini, Rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja, Rješenja o osobnoj invalidnini, Rješenja o doplatku za tuđu pomoć i njegu ili potvrde iz Registra osoba s invaliditetom.Dugogodišnji programi UIR Zagreba:

– Klupske aktivnosti – članovi UIR Zagreba imaju priliku aktivno sudjelovati u društvenom životu na ravnopravnoj osnovi s ostalim članovima zajednice. Klupske aktivnosti su raznolike i većinom organizirane kao radionice – edukacijske, sportsko-rekreacijske, kulturno-umjetničke, radionice vježbanja i savjetovanja, nastupi i izložbe;

– Pravno savjetovalište – UIR Zagreba kontinuirano prati i analizira zakonodavne situacije vezane uz prava osoba s invaliditetom i rad neprofitnih organizacija. Članovima je osigurana besplatna
individualna primarna pravna pomoć što omogućuje bolju informiranost i zaštitu njihovih prava;

– Ljetovanje – UIR Zagreba organizira povoljniji smještaj za svoje članove i njihove obitelji tijekom ljetnih mjeseci u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica.
Uz smještaj, članovi imaju priliku koristiti terapijske programe koji su im na raspolaganju;

– Rekreacijsko-zdravstveni program – članovi UIR Zagreba i njihove pratnje mogu koristiti povoljniji smještaj tijekom obavljanja terapijskih programa u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica i Varaždinske toplice. Taj program značajno doprinosi njihovom oporavku i poboljšanju zdravstvenog stanja;

– Mobilni tim – članovima UIR Zagreba dostupne su razne korisne i besplatne usluge koje im olakšavaju svakodnevni život. Mobilni tim pruža pravne i kineziološke savjete, a također se brine o nabavi i dostavi potrepština i lijekova čime članovima olakšava pristup neophodnim sredstvima za zdravlje i svakodnevne potrebe.

Opisani programi predstavljaju temeljnu podršku članovima UIR Zagreba omogućujući im kvalitetniji i ispunjeniji život i aktivno sudjelovanje u društvenoj zajednici.Dobra strana Hrvatske