Pozitivno o oblikovnoj likovnoj radionici Plemenitaš

Ove godine je 30 godina od kako se krenulo u projekt pripreme i osnivanja likovne radionice: OBLIKOVNE LIKOVNE RADIONICE PLEMENITAŠ. Kako je to bilo od početka do danas.

1994. godine u selu mog oca, djeda, pradjeda, postojala je napuštena školska zgrada koja je bila obrasla u grmlju, razbijenih prozora i djelovala otpisano. Upravo tu gdje su nekada bila dva razreda osnovne pučke škole, u kamenoj zgradi sagrađenoj 1939.godine, bila mi je želja stvoriti novi sadržaj koji bi obogatio rodni kraj.Iznajmljivanjem zgrade krenula je obnova i nakon dvije godine prvi sazivi umjetnika koji su se bavili umjetničkom keramikom. Dolazili su na tjedan ili dva, vikendom ili koji dan da načine u tehnici RAKU završnu dekoraciju na svojim radovima. Raku tehnika je stara japanska tehnika sa kojom se u plinskim pećima, već pećeni rad sa stavljenom glazurom, užaren vadio na temperaturi od 920- 960 stupnjeva Celzijusovih i stavljao u piljevinu radi dobivanja redukcijske atmosfere. Glazura bi tada poprimala metalne efekte i umjetnički rad bi se „ metalizirao“ u dekoraciji i kontrastu sa crno dobivenim glinenim djelovima. Zanimljiva dekoracija umjetničkog djela bila su namjenjena za zbirku umjetnina koja se sakupljala u samoj radionici.

I tako iz godine u godinu održano je 25. Raku internacionalnih saziva. Sujelovalo je 130 umjetnika iz 35 zemalja svijeta. U radionici su boravili, stvarali, živjeli, imali svoje prezentacije stvaralaštva i kulture zemlje odakle su dolazili. Stvorio se veliki fundus radova , muzejska zbirka od 300 tinjak radova koji sada traže svoje adekvatno izložbeno mjesto, sa ciljem da ostanu u kraju i budu poticaj razvoja kultrunog turizma i razvoja ruralnog dijela Gorskog kotara, tj. sela Plemenitaša.

 

Osim Raku saziva u radionici su održane mnoge terenske nastave učenika i studenata iz likovnog prodručja. Ta suradnja sa osnovnim, srednjim školama, Akademijom likovnih umjetnosti iz Zagreba, mnogim mladim ljudima je bila poticaj za daljnje stvaralaštvo i nova iskustva iz kojih je stasao i Park skulptura mladih umjetnika- studenata klase prof. Damira Mataušića sa ALU Zagreb.

Danas Oblikovna likovna radionica ima i sazidanu vanjsku peć od šamotnih opeka za „ Wood fire“ tehniku paljenja, koja je rijetka u Hrvatskoj, traži posebita znanja, a i graditeljske sposobnosti koje je za naše potrebe načino svjetski graditelj, umjetnik i profesor Alan Lacovetsky iz Canade. Efekti koji se dobivaju paljenjem ove peći na drva u neprekidnom procesu od 20 sati, dobivaju se temperature oko 1200 stupnjeva Celzijusovih, i efekti koji glazuru uz pomoć pepelne prašine i čvrstoče visokih temperatura, stvaraju umjetničku keramiku, izdržljivom za mnoga tisučljeća.

U daljenjem radu razni programi rezident programa umjetnika, edukacija za amatere ili udruge, ljubitelje keramike, i efekte wood fire paljenja sa edukacijama, moći će dobivati u ovom divnom kraju Gorskog kotara iznad rijeke Kupe.

Zainteresirani se pozivaju da se obrate i prijave za te sadržaje, a kada se napuni grupa do 8- 10 max polaznika kreće se u akciju. Naravno i individualni umjetnici koji u jednom paljenju tu žele stvoriti radove sa navedenim karakteristikama za svoje prodajne izložbe mogu se prijaviti.
Sve vodstvo oko organizacije vodi voditeljica mr.art Vesna Osojnički, akad. kiparica, koja je i prosvjetni radinik upravo u ovoj grani umjetničkog obrazovanja.
Vesna Osojnički, je pri kraju pedagoškog radnog staža i od 2025. biti će posvećena Oblikovnoj likovnoj radionici Plemenitaš u Plemenitašu u potpunosti, kao i podružnici OLRPlemenitas u Međimurju, ovisno o sadržajima koji će se organizirati.
U Međimurju je radionica osnivač Festivala keramike u Štrigovi, u projektu „ Štrigova gradić keramike“ , te vodi projekt kultrunog turizma sa apratmanom Arena, u izvedbi mini team buildinga, za razne skupine po 4 polaznika u grupi. Također je tu i Galerija na otvorenom uz šetnicu kojih u tom kraju ima puno, baš kao i biciklističkih staza.

Pozivamo sve zainteresirane da se informiraju i posjete nas ako su kreativci ili bi to željeli biti ili žele naprosto doći i uživati u našim uradcima. Radujemo se susretu!Dobra strana Hrvatske

Svečana akademija

Prije 29 godina provedena je VRO “Oluja” (4. kolovoza − 7. kolovoza 1995.) veličanstvena vojno-redarstvena operacija u kojoj su Hrvatska vojska i policija oslobodile okupirana