Karnevalska udruga POM-F-RI

Karnevalska udruga POM-F-RI je studentska udruga osnovana 1999. godine na inicijativu profesora Pomorskog fakulteta u Rijeci. Udrugu sačinjavaju studenti, profesori i prijatelji Pomorskog fakulteta, a njena glavna misija je promicanje kulturne baštine grada Rijeke kroz aktivno sudjelovanje i organizaciju karnevalskih manifestacija.Osnovana s ciljem obogaćivanja kulturnog i društvenog života studentske zajednice, Karnevalska udruga POM-F-RI igra važnu ulogu u povezivanju akademske zajednice s lokalnom kulturom. Studenti i profesori Pomorskog fakulteta, zajedno s ostalim članovima udruge, aktivno sudjeluju u organizaciji i izvođenju karnevalskih događanja, čime doprinose očuvanju i promociji tradicijskih običaja Rijeke.

Jedna od glavnih aktivnosti udruge je sudjelovanje u organizaciji Riječkog karnevala, jednog od najpoznatijih karnevalskih događanja u Hrvatskoj i šire. Kroz organizacijske poslove, udruga pridonosi glatkom odvijanju ove manifestacije koja svake godine privlači veliki broj posjetitelja iz cijelog svijeta. Riječki karneval, s dugom tradicijom i bogatim programom, predstavlja srce kulturnog identiteta grada Rijeke, a udruga POM-F-RI svojim angažmanom pomaže u očuvanju i razvoju ove značajne manifestacije.

Osim lokalnih aktivnosti, Karnevalska udruga POM-F-RI redovito sudjeluje i na međunarodnim karnevalima, gdje predstavlja Riječki karneval, grad Rijeku i njegove običaje. Ova međunarodna gostovanja omogućuju članovima udruge razmjenu kultura, iskustava i ideja s drugim karnevalskim zajednicama diljem svijeta. Time ne samo da promiču riječke običaje i kulturu, već i stvaraju nove prijateljske i profesionalne veze koje mogu biti od velike koristi za buduće projekte i suradnje.

Jedan od ključnih aspekata djelovanja udruge je prenošenje pozitivne energije i poticanje suradnje među članovima i šire. Kroz zajednički rad na izradi maske,alegorijskih kola i organizaciji događanja, studenti imaju priliku razvijati svoje organizacijske, komunikacijske i timske vještine, što doprinosi njihovom osobnom i profesionalnom razvoju. Udruga također organizira razna druženja i aktivnosti koje pomažu u jačanju zajedništva i stvaranju trajnih prijateljstava među članovima.

Karnevalska udruga POM-F-RI se aktivno uključuje i u humanitarne akcije, koristeći studentski aktivizam za podršku različitim društveno korisnim projektima. Bilo da se radi o prikupljanju sredstava za potrebite, sudjelovanju u volonterskim akcijama ili organizaciji humanitarnih događanja, udruga svojim djelovanjem nastoji doprinijeti boljitku zajednice.

Kroz svoje raznolike aktivnosti, Karnevalska udruga POM-F-RI uspješno promiče kulturnu baštinu grada Rijeke, podržava humanitarne akcije i stvara prilike za studente da se angažiraju u društvenim aktivnostima. Njihov rad ima značajan utjecaj na očuvanje i promociju tradicije, a istovremeno doprinosi jačanju društvenih veza i suradnje unutar i izvan akademske zajednice. Udruga je pravi primjer kako studentska inicijativa može imati dalekosežan i pozitivan utjecaj na širu zajednicu.Dobra strana Hrvatske

Kako pozitiva mijenja svijet?

Pozitivnost ima nevjerojatnu moć mijenjanja svijeta na bolje, kako na individualnoj tako i na kolektivnoj razini. Pozitivan stav može imati dubok utjecaj na naše mentalno